Консултиране на юноши от 14-18 години

Консултиране на юноши от 14-18 години

Консултиране на юноши с емоционални, поведенчески или обучителни затруднения.

  • Проблемно поведение
  • Хиперактивност
  • Агресия
  • Страхове
  • Промени в обкръжаващата среда – смяна на училище, поява на ново дете в семейството, развод на родители, загуба на близък
  • Професионално консултиране