Консултиране на родители

Консултиране на родители

Проблеми в общуването между родители и деца.

 

  • Развитие на правилен родителски стил, възпитание и отношения с децата.
  • Развод – отношение към децата, как да им кажем, последващи грижи и отговорности.